เปิดแล้วอย่างเป็นทางการมหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม Thaifex-ANUGA Asia 2020

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ ประเทศเยอรมนี ในฐานะผู้จัดงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม Thaifex-ANUGA Asia 2020 อย่างเป็นทางการ ยืนยันความพร้อมในการจัดงานที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน 2563 โดยครั้งนี้ ได้มีการปรับรูปแบบการจัดงานใหม่ในลักษณะไฮบริด เพื่อรองรับชีวิตวิถี New Normal ภายใต้ชื่องาน Thaifex-ANUGA Asia 2020 – The Hybrid Edition จัดให้มีการเจรจาซื้อขายแบบออฟไลน์ควบคู่ออนไลน์ เผยได้รับการตอบรับจากบริษัทที่ต้องการแสวงหาโอกาสในรูปแบบใหม่ ๆ เข้าร่วมแสดงสินค้าแบบออฟไลน์จำนวน 708 บริษัท โดยเป็นผู้ประกอบการไทย 664 บริษัท และตัวแทนที่อยุ่ในประเทศไทยของผู้ประกอบการต่างชาติจาก 15 ประเทศ 44 บริษัท
วันเจรจาการค้า : วันที่ 22-26 กันยายน 2563
วันจำหน่ายปลีก : วันที่ 25-26 กันยายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/thaifexanugaasia

Get My tips on how to get ahead