งาน Bangkok Kids International Fashion Show 2020

เตรียมละลานตากับนางแบบ/นายแบบร่วม 500 ท่านในงาน BKIF 2020 (Bangkok Kids International Fashion Show
2020)
บริษัท บางกอก อีเว้นท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด โดย คุณเสกสกล จันทรา กรรมการผู้จัดการบริษัท ฯ และคุณสันติสุข รูป
แก้ว บรรณาธิการบริหาร So Celeb นิตยสารออนไลน์ ได้ร่วมกันจัดแฟชั่นโชว์การกุศล Bangkok Kids International
Fashion Show 2020 หรือ BKIF 2020 เพื่อเปิดโอกาสให้ดีไซเนอร์ไทยได้แสดงออกถึงความงดงามล้ำค่าแห่งศิลปะ
วัฒนธรรม ความเป็นไทย ผ่านผ้าไทยอันเปี่ยมเอกลักษณ์ สู่สายตานานาชาติ โดยมีเหล่านางแบบ/นายแบบรุ่นจิ๋วซึ่ง
เป็นเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่กว่า 500 ท่าน และนางแบบ/นายแบบกิตติมศักดิ์รุ่นใหญ่อีกมายมาย ที่ให้เกียรติมาร่วมเดิน
บนแคทวอล์คของงานแฟชั่นโชว์การกุศลครั้งนี้
poster-bkif-2020
เสกสกล-จันทรา
คุณเสกสกล จันทรา กรรมการผู้จัดการบริษัท บางกอก อีเว้นท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด หัวเรือใหญ่ของงานเผยว่า “เราได้ดำเนินการในการออกแบบทั้งในเรื่องของชุดไทยประยุกต์ และ
ระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบ ซึ่งนำมาผสมผสานระหว่างความเป็นไทยกับความเป็นสากลเพื่อ ให้ทุกท่านได้เข้าถึงความ
เป็นยุคสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น”
คุณเสกสกล จันทรา พาคณะ ไปร่วมโชว์ในงาน Milan Fashion Week 2019 ที่ มิลาน อิตาลี
คุณเสกสกล จันทรา กับ กิจกรรมของมูลนิธิเด็ก
คุณเสกสกล-จันทรา-ผู้ร่วมจัดงาน-Miss-Motor-Show-2019
คุณเสกสกล จันทรา ผู้ร่วมจัดงาน Miss Motor Show 2019
เขาเล่าถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า
“เราต้องการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนของชาติได้กล้าแสดงความสามารถ และกล้าที่จะแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
และเหมาะสม ซึ่งการเดินแบบเป็นส่วนหนึ่งของการปรับบุคลิกภาพทางสรีระ และความสง่างาม สามารถนำไปใช้ในชีวิต
ประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ตระหนักถึงประเพณี วัฒนธรรมไทย
อันดีงาม ทั้งยังส่งเสริมให้เด็กเยาวชนไทยได้นำแฟชั่นร่วมสมัยของไทยมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและลง
ตัว ทั้งยังเป็นการเปิดเวทีให้แบรนด์เสื้อผ้าของดีไซเนอร์ไทย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานระดับนานาชาติ และมีโอกาสนำ
เสนอผลงานของตนเองให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น อีกทั้งทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย เพื่อให้ชาวต่าง
ชาติได้มาท่องเที่ยว และรับรู้ความเป็นไทย ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งเอกลักษณ์ของ
ความเป็นไทย”
คุณสันติสุข-รูปแก้ว-บรรณาธิการบริหาร-So CELEB
คุณสันติสุข รูปแก้ว บรรณาธิกาารบริหาร So CELEB พาร์ทเนอร์ของงาน
คุณสันติสุข รูปแก้ว บรรณาธิการบริหาร So CELEB พาร์ทเนอร์ของงานนี้ เผยว่า “งานปีนี้เราได้รับเกียรติจาก ดร.สิริลักข์
ศัลยสิริ เป็นประธานที่ปรึกษา และคุณหญิงอิสริยาภรณ์ ปัญจมานนท์ เป็นประธานที่ปรึกษาร่วม และทั้ง 2 ท่านก็ให้
เกียรติมาเป็นประธานในงาน และเป็นปีแรกที่ในงานจะมีการแสดงแบบจากนางแบบ/นายแบบกิตติมศักดิ์ อาทิ คุณวิราดา
เกตกะโกมล, ดร.ผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์, ดร.มะลิวรรณ ประยงค์พันธุ์, ดร.ประภัสสร คุ้มสุวรรณ์ และ ฯลฯ
(ซ้ายสุด) ดร.สิริลักข์ ศัลยสิริ ประธานที่ปรึกษาของงาน (กลาง) คุณวิราดา เกตกะโกมล หนึ่งในนางแบบ กิตติมศักดิ์ และ (ขวาสุด) คุณหญิงอิสริยาภรณ์ ปัญจมานนท์ ประธานที่ปรึกษาร่วมของงาน
คุณเสกสกล จันทรา ตบท้ายด้วยว่า “งานนี้เราใช้สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์มากมาย อาทิเช่น สื่อจอ LED จำนวน 10
จอ ในกรุงเทพฯ, สื่อจอ LED ในเครือเมเจอร์ กรุ๊ป, MThai, Gossip Star, Zee Nung TV และสื่อออนไลน์ต่างๆ”
เหล่านายแบบและนางแบบวัยรุ่น
เตรียมพบกับงาน BKIF 2020 ได้ ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น. ณ ห้องแก
รนด์บอลรูม, ซีดีซี คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) เลียบทางด่วนรามอินทรา กรุงเทพ
BKIF2020_15-Nov-2020_Banner-1
ข้อมูลและภาพโดย : บริษัท บางกอก อีเว้นท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด, So CELEB, ALICIO
เรียบเรียงโดย : เจต PMT Media

Get My tips on how to get ahead