Chrome เวอร์ชั่นใหม่เตรียมบล็อกไฟล์ที่ดาวน์โหลดด้วย http

Google Chrome ประกาศปรับนโยบายใหม่ จะเริ่มปิดกั้นการดาวน์โหลดไฟล์ผ่าน HTTP (mixed content download) ที่ไม่มีการเข้ารหัส หรือไม่มีความปลอดภัย เนื่องจากการดาวน์โหลดไฟล์ที่ไม่มีการเข้ารหัสดังกล่าวนั้น อาจจะเป็นไฟล์ที่ถูกปลอมแปลง หรือแอบแฝงมัลแวร์เอาไว้ จะส่งผลให้ผู้ใช้โดนดักข้อมูลไปได้ อย่างเช่น ไฟล์ที่เกี่ยวกับกับทำธุรกรรมทางการเงิน หรือจากเว็บไซต์ของธนาคาร

google-chrome-banner

โดยทาง Google Chrome ได้เปิดเผยถึงแผนในการปิดกั้นการดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าวว่า ใน Chrome 81 จะเริ่มมีการปล่อยข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์ผ่าน HTTP ที่ไม่ปลอดภัยให้ผู้ใช้ทราบ และจะเริ่มปิดกั้นการดาวน์โหลดจริงๆ ใน Chrome 82 โดยจะเริ่มที่ไฟล์นามสกุล .exe ก่อน

จากนั้นจะเพิ่มการปิดกั้นของไฟล์อื่นขึ้นไปเรื่อยๆ ทั้งไฟล์ .zip,.pdf, .docx, .png, .mp3 การป้องกันการผสมไฟล์แบบ Executable และ อื่นๆ อีกมากมาย ใน Chrome 83, 84, 85 จนเสร็จสิ้นการปิดกั้นไฟล์ทั้งหมดบน HTTP  ใน Chrome 86 ที่มีแผนจะออกในเดือนตุลาคม 2020 นี้
ข้อมูลโดย : Google