“Update Advanced Hair Treatments” Exosome จริงหรือหลอก ???เพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านผมร่วง และฟื้นฟูสภาพผิวหน้า เทรนด์ยอดฮิต ณ ตอนนี้

“Update Advanced hair treatments” Exosome จริงหรือหลอก ??? เพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านผมร่วง และฟื้นฟูสภาพผิวหน้า เทรนด์ยอดฮิต ณ ตอนนี้

โดยมีวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย มาให้ความรู้และความเข้าใจในงานครั้งนี้ ได้แก่

  • อาจารย์ นายแพทย์ ดำเกิง ปฐมวาณิชย์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยู พลนิกร จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
  • หมอปุ้ม-แพทย์หญิง กุลกานต์ อมรพัฒนา
  • John P. Cole, MD ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการปลูกผมระดับโลก จาก สหรัฐอเมริกา
  • นายแพทย์ ธิติกร แพทย์ชัพ แห่งธิติกรคลินิก จ.อุดรธานี

และในงานครั้งนี้ยังมี Testimonial ในการสาธิตการให้บริการดังกล่าวด้วย และยังมีผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ มากมายมารวมตัวกัน อาทิ ด้านผิวหนัง ด้านความงาม ด้านศัลยกรรมปลูกผม ด้านศัลยกรรมพลาสติก งานครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่ คลีนิก The Phoenix Medical Clinic by Dr.Joop ณ State Tower สีลม โทร. 02-233-3521 , 088-114-4007