งานแถลงข่าวการประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2020

กองประกวด มิสแกรนด์ กรุงเทพมหานคร 2020 (Miss Grand Krung Thep Maha Nakhon 2020) เป็นเวทีการประกวดสาวงามระดับประเทศ เพื่อค้นหาผู้หญิงไทยทั่วทุกเขตเป็นตัวแทนจากกรุงเทพมหานคร ไปประกวดเวทีระดับประเทศ โดยมี คุณอเล็กซ์ ศรัณย์พัส ศรีสวัสดิ์ CEO BOSS Progress Group ผู้ถือลิขสิทธิ์มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2020 มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอความเป็นที่สุดของการประกวด Miss Grand Krung Thep Maha Nakhon 2020 โดยในปีนี้การประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร ได้จัดการประกวดในคอนเซ็ป Let Your Light Shine เจิดจรัสในสไตล์คุณ มีกิจกรรมรอบเก็บตัวและวันตัดสิน ในวันที่ 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2563 ณ มิริน เธียร์เตอร์ โดยมีการทำกิจกรรมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว เผยแพร่วัฒนธรรม ตลอดจนการทำกิจกรรมฝึกซ้อมและประกวดรอบต่างๆ
การจัดการประกวด มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2020 ค้นหาตัวแทนเขตจำนวน 50 เขต จากผู้เข้าร่วมประกวดจะได้ร่วมทำกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนากรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีรวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกองประกวดมีแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆรวมไปถึง เพจเฟซบุ๊กประจำเขต 50 เขต ผ่านตัวผู้เข้าประกวดทั้งหมด เพื่อให้มีการกระตุ้นสภาพเศรษฐกิจ อีกทั้งสร้างเสริมภาพลักษณ์ของแต่ละเขตในจังหวัดกรุงเทพมหานครอันเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย สำหรับผู้ที่ได้รับตำแหน่งมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2020 จะได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร โดยปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
ทางกองประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2020 มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าประกวดตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน จึงได้มีมาตรการความปลอดภัยป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สำหรับผู้เข้าประกวดและผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านตลอดการทำกิจกรรม เพื่อเป็นการแสดงถึงความห่วงใยและแสดงถึงความรับผิดชอบทางสังคมของ กองประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2020 จึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ให้ทำการรับบริการตรวจคัดกรองเบื้องต้น ณ จุดคัดกรอง ที่ทางกองประกวดมิสแกรนด์ กรุงเทพมหานคร ได้จัดเตรียมไว้ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/missgrandbangkok
Line ID : 0918515239
Official: @bossgroup
Tel: 091-851-5239 / 089-191-5939
#mirinnshow #bangkok
#มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร
#MissGrandThailand
#BossProgressGroup
#เจิดจรัสในสไตล์คุณ
#ช่องOne31

Get My tips on how to get ahead