ประกาศเลื่อนการจัดงานมอเตอร์โชว์ 2020 (เลื่อนครั้งที่ 3)

ประกาศ เลื่อนวันการจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 41 (ครั้งที่ 3)


เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ รัฐบาลมีมติให้ต่ออายุการประกาศใช้พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอีก 1 เดือน รวมถึงประกาศใช้เคอร์ฟิวต่อเนื่องไปอีก 1 เดือนเช่นกัน ในช่วงเวลา 22.00-04.00 น. จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม และยังคงให้ระงับการจัดงานแสดงสินค้า ซึ่งเป็นสถานที่ที่จะมีการรวมตัวของประชาชนเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น ทางบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดงาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์” ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ และความจำเป็นในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด อีกทั้งยังคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมงาน และทีมงานเป็นสำคัญ ถึงแม้ว่าทางคณะผู้จัดงานฯ จะมีการเตรียมมาตรการการป้องกันที่รัดกุมและเข้มงวดแล้วก็ตาม แต่เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล ทางคณะผู้จัดงานฯ จึงได้มีมติให้เลื่อนการจัดงาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 41” อีกครั้ง ตามกำหนดการล่าสุดระหว่าง วันที่ 18-31 พฤษภาคม 2563 ไปเป็น วันที่ 13 – 26 กรกฎาคม 2563 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันก่อสร้าง : วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 – วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 รวมระยะเวลา 7 วัน

วัน V.I.P : วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

วัน Press Day : วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

วันสำหรับประชาชนทั่วไป : วันพุธที่ 15 กรกฎาคม – วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563

รวมระยะเวลา 12 วัน

วันเสาร์-วันอาทิตย์ เปิดให้เข้าชมงาน เวลา 11.00 น. – 22.00 น.

วันธรรมดา เปิดให้เข้าชมงานเวลา 12.00-22.00 น.

วันรื้อถอน : วันจันทร์ที่ 27 – วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 รวมระยะเวลา 2 วัน

สถานที่จัดงาน : อาคารชาเลนเจอร์ 1-3, อิมแพค เมืองทองธานี

Postponement of The 41st Bangkok International Motor Show 2020 (The 3rd Announcement)

Regarding the ongoing widespread outbreak of the COVID-19, the government has decided to extend the Emergency Decree and the national curfew from 22.00 hours to 04.00 hours for another one month, which will be effective until the end of May. Moreover, the suspension of the exhibitions and the mass gathering events is continued to impose. Grand Prix International Public Company Limited as the Organizer of “The Bangkok International Motor Show” hereby has recognized the situation and the necessity of the surveillance and prevention of the epidemic. Also, the Organizer is genuinely concerned for the overall health and safety of visitors and staff even though the serious precautionary measures have been prepared.

To comply with the government policy on the prevention of the COVID-19, the Organizer has decided to postpone “The 41 st Bangkok International Motor Show 2020”, which was earlier scheduled from 18 May to 31 May 2020, to 13 July to 26 July 2020 as the following details.

Construction Days : Monday 6 th July – Sunday 12 th July 2020; Total 7
days

V.I.P Day : Monday 13 th July 2020

Press Day : Tuesday 14 th July 2020

Public Days : Wednesday 15 th July – Sunday 26 th July 2020; Total
12 Days

Weekends, from 11.00 to 22.00 hrs.

Weekdays, from 12.00 to 22.00 hrs.

Dismantling Days : Monday 27 th July – Tuesday 28 th July 2020; Total 2
Days

Venue : Challenger 1-3, IMPACT, Muang Thong Thani

Get My tips on how to get ahead