“มอเตอร์โชว์ 2020” ประกาศเลื่อนวันจัดงานเป็นปลายเดือน เม.ย. เพื่อหลีกเลี่ยงโควิด-19

วันที่ 3 มีนาคม 2563 ทาง PMT Media ได้รับรายงานว่า งานบางกอก อิเตอร์เนชั่นเนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 41 มีประกาศเลื่อนจัดงาน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ได้มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ทางกรังด์ปรีย์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดงาน “บางกอก อินเตอร์เชั่นเนล มอเตอร์โชว์” ได้ตะหนักถึงสถานการณ์และความจำเป็นในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด อีกทั้งยังคำนึงความปลอดภัย ของผู้ร่วมงานและทีมงานเป็นสำคัญ ทางผู้จัดงานจึงมีมติ เลื่อนการจัดงานจากวันที่ 25 มีนาคม – วันที่ 5 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 20 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2563
อีกทั้งขอแจ้งเลื่อน งานแถลงข่าวการจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. และงานประชุมผู้เข้าร่วมออกงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 41 ในเวลา 14.00 – 16.00 น. ในวันดังกล่าว ออกไปก่อนหากมีกำหนดการวันแถลงข่าวและประชุมผู้เข้าร่วมจัดงานฯ ที่แน่นอน ผู้จัดงาน ฯ จะรีบแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ :
Website : PMT Media 
Fanpage : PMT Media Page 
E-mail : pmtmedias@gmail.com

Get My tips on how to get ahead