มาริม่า-สุภัทรา เกลี้ยงพร้อม คว้าตำแหน่งมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2020

การจัดการประกวด มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2020 ค้นหาตัวแทนเขตจากจำนวน 50 เขต ผู้เข้าร่วมประกวดจะได้ร่วมทำกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนากรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกองประกวดมีแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ รวมไปถึง เพจเฟซบุ๊กประจำเขต 50 เขต ผ่านตัวผู้เข้าประกวดทั้งหมด เพื่อให้มีการกระตุ้นสภาพเศรษฐกิจ อีกทั้งสร้างเสริมภาพลักษณ์ของแต่ละเขตในจังหวัดกรุงเทพมหานครอันเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย
สำหรับผู้ที่ได้รับตำแหน่งมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2020 จะได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร โดยปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
ผลการตัดสินมีดังนี้
มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2020 ได้แก่ นางสาวสุภัทรา เกลี้ยงพร้อม ตัวแทนจากเขตห้วยขวาง
รองอันดับ 1 มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2020 ได้แก่ นางสาววนิดา ดอกกุหลาบ ตัวแทนจากเขตวังทองหลาง
รองอันดับ 2 มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2020 มีจำนวน 3 คน ได้แก่

AMINA Musukuta Diané ตัวแทนจากเขตราชเทวี
นางสาวปิยธิดา โพธิ์ทอง ตัวแทนจากเขตบางกอกน้อย
นางสาวธิดาพร เกตุทอง ตัวแทนจากเขตหนองจอก
ขวัญใจสื่อมวลชน 2020
นางสาวสุภาวิตา ปิยะสันต์ ตัวแทนจากเขตดุสิต
MISS BEST IN SWIMSUIT 2020
นางสาวปิยธิดา โพธิ์ทอง ตัวแทนจากเขตบางกอกน้อย
MISS BEST IN EVENING GOWN 2020
นางสาวปทิตตา กาญจนดิฐ ตัวแทนจากเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
MISS POPULAR VOTE 2020
นางสาวพิมพ์ณดา ศิระลักษมีธรรม ตัวแทนจากเขตลาดพร้าว
Best Introduction 2020
นางสาวปทิตตา กาญจนดิฐ ตัวแทนจากเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ข้อมูลสรุปข่าวโดย : กองประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร 2020

ภาพโดย : PMT Media

Get My tips on how to get ahead