งามสง่าอย่างมีคุณค่า สู่สากล น้องซินดี้ อเล็กซานดร้า แฮงกี่ นางสาวเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563

การประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 ปีนี้มี Concept ว่า “งามสง่าอย่างมีคุณค่า สู่สากล” ซึ่งรอบสุดท้าย ตัดสินกันในวันอาทิตย์ที่ 5 ม.ค. 2563 ณ เวทีกลางบริเวณด้านหลังศาลากลางเชียงใหม่

เป็นอีก 1 เวทีที่อยู่คู่กับ ”เมืองเชียงใหม่” เมืองแห่งวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน สำหรับเวทีการประกวด “นางสาวเชียงใหม่” ปี พ.ศ. 2563 ย่างเข้าสู่ปีที่ 87 ใน งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่

นางสาวอเล็กซานดร้า แฮงกี่ หรือ น้องซินดี้ เป็น ”นางสาวเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563″ ทั้งนี้ น้องซินดี้ เป็นลูกครึ่งไทย-เยอรมัน ดีกรีการศึกษาไม่ธรรมดา เป็นสาวสวย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.เชียงใหม่ เข้ากับ Concept ของการจัดประกวดที่ว่า “งามสง่าอย่างมีคุณค่า สู่สากล”

นางสาวเชียงใหม่-2563
นางสาวเชียงใหม่-2563
นางสาวเชียงใหม่-2563
นางสาวเชียงใหม่-2563

สรุปผลรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ หมายเลข 17 นางสาวอเล็กซานดร้า แฮงกี่ (ซินดี้) อายุ 20 ปี ป.ตรี ม.เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
รางวัลรองอันดับ 1 หมายเลข 12 นางสาวกัลย์สุดา ชนาคีรี (มีมี่) อายุ 21 ปี ป.ตรี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คณะครุศาสตร์ นาฎศิลป์ไทย
รางวัลรองอันดับ 2 หมายเลข 8 นางสาวพิมพ์ผกา สุวรรณรัตน์ (พิมพ์) อายุ 20 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย บริหารธุรกิจ การบัญชี
รางวัลรองอันดับ 3 หมายเลข 6 นางสาววชิราภรณ์ นันทวาศ (แอปเปิ้ล) อายุ 23 ปี ป.ตรี ม.พะเยา วิทยาลัยการศึกษาคู่ขนานศิลปศาสตร์ ภาษาไทย
รางวัลรองอันดับ 4 หมายเลข 25 นางสาวชุติกาญจน์ อารีรักษ์ (แพม) อายุ 23 ปี ป.ตรี ม.ราชภัฎเชียงใหม่ เทคโนโลยีการเกษตร การเกษตรแขนงพืชไร่
รางวัลขวัญใจมหาชน หมายเลข 17 นางสาวอเล็กซานดร้า แฮงกี่ (ซินดี้) อายุ 20 ปี ป.ตรี ม.เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
รางวัล People Choice หมายเลข 12 นางสาวกัลย์สุดา ชนาคีรี (มีมี่) อายุ 21 ปี ป.ตรี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คณะครุศาสตร์ นาฎศิลป์ไทย
รางวัล Miss Chiangmai ALIST Clinic 2020 หมายเลข 17 นางสาวอเล็กซานดร้า แฮงกี่ (ซินดี้) อายุ 20 ปี ป.ตรี ม.เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
รางวัล Miss Central Festival Chiangmai หมายเลข 17 นางสาวอเล็กซานดร้า แฮงกี่ (ซินดี้) อายุ 20 ปี ป.ตรี ม.เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน หมายเลข 17 นางสาวอเล็กซานดร้า แฮงกี่ (ซินดี้) อายุ 20 ปี ป.ตรี ม.เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า

#นางสาวเชียงใหม่2563
#MissChiangmai2020
#87ปีนางสาวเชียงใหม่

นางสาวเชียงใหม่-2563
นางสาวเชียงใหม่-2563

ติดตามดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจ นางสาวเชียงใหม่ในดวงใจ และ กองประกวดนางสาวเชียงใหม่

ข้อมูล :  ข้อมูลข่าวบางส่วน ปรับจาก Bangkok Today และกองประกวดนางสาวเชียงใหม่

ภาพประกอบ : คุณหลอ สุพล และกองประกวดนางสาวเชียงใหม่

Get My tips on how to get ahead