บริษัท บางกอก อีเว้นท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และสถาบันข้าวสาร อะคาดามี่ ผู้ถือลิขสิทธิ์ เวทีประกวด “I am Model Search Thailand 2023” ร่วมส่งตัวแทนเยาวชนไปประกวดเวที “I am Model Search International 2023” ณ มาเลเซียเมื่อ 16-22 ม.ค. 2566 ที่ผ่านมา

คุณทรงสิทธา จันทรา ผู้บริหารบริษัท บางกอก อีเว้นท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และสถาบันข้าวสาร อะคาดามี่ ซึ่งเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ เวทีประกวด “I am Model Search Thailand 2023”

นายทรงสิทธา จันทรา ผู้บริหารบริษัท บางกอก อีเว้นท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และสถาบันข้าวสาร อะคาดามี่ ซึ่งเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ เวทีประกวด “I am Model Search Thailand 2023” ได้แต่งตั้งให้ คุณชิตสุราง พิมล์ทอง และ คุณชาติณัชสิทธิ์ วงษ์นาคเพ็ชร ผู้บริหารโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสรรหา และจัดส่งผู้เข้าประกวดตัวแทนประเทศไทย จำนวน 6 คน ในรุ่น Kids Category อายุ 8-11 ปี และ Pre-Teen Category อายุ 12-15 ปี โดยมี ด.ญ.ยศรัก ขาววงษ์, ด.ช.พงศ์ปณต กาบา, ด.ญ.รัชชิดา ธะระสวัสดิ์, ด.ญ.รชตภร เจริญวรวิช, ด.ช. ณกร ใจโปร่ง, ด.ญ. นัทธ์หทัย บดีรัฐ ร่วมเข้าประกวดเวที “I am Model Search International 2023” ซึ่งมีกว่า 14 ประเทศส่งตัวแทนเข้าร่วม จัดขึ้นวันที่ 16-22 มกราคม 2566 ที่ประเทศมาเลเซีย

คณะเยาวชนตัวแทนประเทศไทยที่เดินทางไปประกวด I Am Model Search International 2023 ณ ประเทศมาเลเซีย

ผลการประกวด มีตัวแทนเยาวชนไทย ได้รับ 3 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

ด.ญ.ยศรัก  ขาววงษ์  คว้า รองอันดับ 2 ในรุ่น  Pre-Teen Category

ด.ช. ณกร ใจโปร่ง คว้า รางวัล The Most Promising Model ในรุ่น  Pre-Teen Category

ด.ญ. นัทธ์หทัย บดีรัฐ คว้า รางวัล BEST FACE ในรุ่น  Pre-Teen Category

ด.ญ.ยศรัก ขาววงษ์ (ที่ 2 จากซ้ายมือ) คว้ารางวัลรองอันดับ 2 ในรุ่น Pre-Teen Category
ด.ช. ณกร ใจโปร่ง คว้า รางวัล The Most Promising Model ในรุ่น  Pre-Teen Category
ด.ญ. นัทธ์หทัย บดีรัฐ คว้า รางวัล BEST FACE ในรุ่น  Pre-Teen Category