ขนาดรูปภาพสำหรับ Social Media ปี 2019

ขนาดรูปภาพ SOCIAL MEDIA ในปี 2019

ขนาดรูปภาพ Social Media ถือว่ามีความสำคัญต่อการทำการตลาดบนแพลตฟอร์มต่างๆ มาก โดยแต่ละแพลตฟอร์มมีการกำหนดขนาดของรูปในแต่ละแพลตฟอร์มไว้ดังนี้

Facebook
รูปภาพปก (Cover Photo)  : 820 x 312 px
รูปโปรไฟล์ (Profile Photo) : 180 x 180 px (Minimum)
รูปที่โพสต์ (Shared Photo or Links) : 1200 x 630 px
รูปโปรไฟล์ Thumbnail : 32 x 32 px
Milestone : 840 x 403 px
รูป Highlighted : 1200 x 717 px
Event : 1920 x 1080 px
ประเภทไฟล์ที่รองรับ : PNG, JPG, GIF

Twitter
รูปภาพปก (Header Image) : 1500 x 500 px
รูปโปรไฟล์ (Profile Photo) : 400 x 400 px
รูปไทม์ไลน์ : 1024 x 512 px
ประเภทไฟล์ที่รองรับ : PNG, JPG, GIF, WEBP

ขนาดรูปภาพ Social Media

Instagram
รูปโปรไฟล์ (Profile Photo) : 180 x 180 px
รูป Thumbnails : 161 x 161 px
รูปที่โพสต์อินสตราแกรม : 1080 x 1080 px
ภาพเรื่องราว (Stories) : 1080 x 1920 px
โฆษณา : 1080 x 1080 px
ประเภทไฟล์ที่รองรับ : PNG, JPG

Linkedin
รูปภาพปก (Cover Photo) : 1584 x 396 px
รูปโปรไฟล์ (Profile Photo) : 400 x 400 px
รูปโพสต์ : 532 px (ความกว้าง)
รูปถ่ายบริษัท (Company Photo) : 900 x 600 px
รูปโปรไฟล์บริษัท : 300 x 300 px
ประเภทไฟล์ที่รองรับ : PDF, ODP, PPT, ODT, DOC, RTF, TXT

Pinterest
รูปโปรไฟล์ (Profile Photo) : 165 x 165 px
ภาพ Thumbnail ขนาดใหญ่ : 222 x 150 px
ภาพ Thumbnail ขนาดเล็ก : 55 x 55 px
รูปที่ปัก Pins : 236 px (ความกว้าง)
ขนาดไฟล์ : ไม่จำกัด
ประเภทไฟล์ที่รองรับ : PNG, JPG, GIF

Tumblr
รูปโปรไฟล์ (Profile Photo) : 128 x 128 px (Minimum)
รูปที่โพสต์ : 500 x 750 px
ขนาดของรูปจำกัดที่ : 1280 x 1920 px
ขนาดไฟล์ : 20 MB สำหรับรูปภาพ, 3 MB สำหรับ GIFs
ประเภทไฟล์ที่รองรับ : PNG, JPG, GIF

Youtube
รูปภาพปก (Header Image) : 2560 x 1440 px
รูปโปรไฟล์ (Profile Photo) : 800 x 800 px
รูปโปรไฟล์ดิสเพลย์ (Displays Photo) : 98 x 98 px
วิดีโอ (Video Uploads) : 1280 x 760 px
ประเภทไฟล์ที่รองรับ : PNG, JPG, GIF, BMP

ข้อมูลอ้างอิงจาก : https://digitalmarketingwow.com/