ผลงานถ่ายภาพนิ่งสำหรับเขียน Website Content วันที่ 8 ตุลาคม 2562

ผลงานถ่ายภาพนิ่งสำหรับใช้ในการเขียนประกอบบทความใน Website Content

สินค้า : Samsung Smart Watch

นายแบบ : ภูริ ณัฐภัทร

Concept การถ่่าย : On-site Location ใน 1 วันกับกิจกรรมของหนุ่ม Office สุด Cool