ต้อนรับ น้องบิ๊นท์ สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ Miss International 2019 เดินทางกลับประเทศไทย

ต้อนรับ น้องบิ๊นท์ สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ Miss International 2019 เดินทางกลับสู่ประเทศไทย

ข้อมูลข่าว : ฝ่ายประสานงานกองประกวดนางสาวไทย

ภาพโดย : คุณหลอ สุพล

Get My tips on how to get ahead