เวลา AM และ PM ใช้งานอย่างไร ?

AM และ PM คือ อะไร ?

ก่อนอื่นเราต้องรู้ความหมายของคำย่อก่อนว่าคำย่อ AM, PM หรือบางทีอาจเขียนว่า A.M., P.M. (หรือมักจะเขียนว่า am, pm หรือ a.m., p.m.) ย่อมาจากอะไร ดังนี้

AM ย่อมาจาก Ante Meridiem = ใช้เวลา หลังเที่ยงคืน ถึง ก่อนเที่ยงวัน เริ่มที่ 00.01 น.ไปจนถึง 11.59 น.

PM ย่อมาจาก Post Meridiem = ใช้เวลา หลังเที่ยงวัน ถึง ก่อนเที่ยงคืน เริ่มตอน 12.01 น.ไปจนถึง 23.59 น.

จะสังเกตว่า เวลาของฝรั่งจะนับแค่ 1-12 นาฬิกาเท่านั้น ไม่เหมือนคนไทยที่มี 1.00 น. ไปจนถึง 24.00 น.

ยกตัวอย่างที่จะเห็นได้ชัด เช่น บ่ายสองโมง ของฝรั่งก็จะใช้ 2 PM ซึ่งเท่ากับ 14.00 น. ฝรั่งจะไม่พูด 14 o’clock

 

นอกจากนี้ เที่ยงวันกับเที่ยงคืน ความจริงแล้วไม่สามารถเรียกว่า AM หรือ PM ได้ แต่เที่ยงวันจะใช้ 12 noon หรือ 12 midday ในขณะที่ เที่ยงคืนใช้ 12 midnight แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงมักเห็นใช่กันแบบ 12 AM, 12 PM กันอยู่แพร่หลาย ก็อาจอนุโลมใช้ได้

Get My tips on how to get ahead