เวลา AM และ PM ใช้งานอย่างไร ?

AM และ PM คือ อะไร ?

ก่อนอื่นเราต้องรู้ความหมายของคำย่อก่อนว่าคำย่อ AM, PM หรือบางทีอาจเขียนว่า A.M., P.M. (หรือมักจะเขียนว่า am, pm หรือ a.m., p.m.) ย่อมาจากอะไร ดังนี้

AM ย่อมาจาก Ante Meridiem = ใช้เวลา หลังเที่ยงคืน ถึง ก่อนเที่ยงวัน เริ่มที่ 00.01 น.ไปจนถึง 11.59 น.

PM ย่อมาจาก Post Meridiem = ใช้เวลา หลังเที่ยงวัน ถึง ก่อนเที่ยงคืน เริ่มตอน 12.01 น.ไปจนถึง 23.59 น.

จะสังเกตว่า เวลาของฝรั่งจะนับแค่ 1-12 นาฬิกาเท่านั้น ไม่เหมือนคนไทยที่มี 1.00 น. ไปจนถึง 24.00 น.

ยกตัวอย่างที่จะเห็นได้ชัด เช่น บ่ายสองโมง ของฝรั่งก็จะใช้ 2 PM ซึ่งเท่ากับ 14.00 น. ฝรั่งจะไม่พูด 14 o’clock

 

นอกจากนี้ เที่ยงวันกับเที่ยงคืน ความจริงแล้วไม่สามารถเรียกว่า AM หรือ PM ได้ แต่เที่ยงวันจะใช้ 12 noon หรือ 12 midday ในขณะที่ เที่ยงคืนใช้ 12 midnight แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงมักเห็นใช่กันแบบ 12 AM, 12 PM กันอยู่แพร่หลาย ก็อาจอนุโลมใช้ได้