นโยบาย

การซื้อ ขาย เป็นการตกลงกันเองของผู้ซื้อ และผู้ขาย

ทางเราไม่มีส่วนเกียวข้องใดๆ ทั้งทางตรง ทางอ้อม

เราแค่ให้พื้นที่ฟรีสำหรับประกาศเท่านั้น

ในยามวิกฤต คนไทยช่วยกัน อย่าโกง อย่าเอาเปรียบ